Senin, 12 Januari 2015, Pekan Biasa I

  11 Jan 2015, 18:00   |  

http://goo.gl/p4kBRF

 

Bacaan dari Surat Kepada Orang Ibrani (1:1-6)

Saudara-saudara, 1 pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. 2 Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkan-Nya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. 3 Dialah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabda-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi. 4 Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat sebagaimana nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah daripada nama mereka. 5 Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anak-Kulah engkau! Pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Ataupun: "Aku akan menjadi Bapa-Nya, dan Ia menjadi anak-Ku." 6 Lagi pula, ketika mengantar pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia".

Mazmur Tanggapan (Mzm 97:1.2b.6.7c.9)
Ref. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah.

  1. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak sorai, biarlah banyak pulau bersukacita! Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya.
  2. Langit memberitakan keadilan-Nya dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Segala dewata sujud menyembah Allah.
  3. Sebab, Ya Tuhan, Engkaulah yang Mahatinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata.

Bacaan Injil (Markus 1:14-20)

 

14 Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. 15 Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!" 16 Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 17 Yesus berkata kepada mereka, " Mari, ikutlah Aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." 18 Mereka segera meninggalkan jalanya, dan mengikuti Yesus. 19 Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan-Nya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. 20 Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus.

  Download

Renungan Harian - 12 Januari 2015.pdf39 kb

Lihat Juga:

Renungan Harian Lainnya...

Jadwal Misa Rutin

Sabtu Pukul 16:30
  Pukul 19:00
 
Minggu Pukul 06:30
  Pukul 09:00
  Pukul 11:30
  Pukul 16:30
  Pukul 19:00

Selengkapnya

Kalender Liturgi